O firmie

Siedziba firmy WUSI

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Trzciance działa na rynku już ponad 40 lat.

To Firma z wieloletnią tradycją. Rozpoczęła działalność 1 stycznia 1977 roku. Jesteśmy solidnym i wiarygodnym partnerem handlowym.

W początkowym okresie Spółdzielnia zajmowała się usługami dozoru mienia. Prowadziliśmy również 12 zakładów usługowych różnej branży, handel w 13 sklepach. W roku 1978 Spółdzielnia zatrudniała blisko 2000 osób. W latach 80-tych nastąpił spadek działalności firmy. W tym okresie oddziały w Złotowie i Wągrowcu odeszły, tworząc samodzielne Spółdzielnie. Ten trudny okres w kraju skończył się dla niejednego zakładu upadkiem, w nas zakończył się stabilizacją. Spółdzielnia w tym trudnym okresie wzniosła nowy budynek administracyjno-rehabilitacyjny, który oddano do użytku w 1989 roku. Drugi budynek WUSI znajdujący się na ul. Żeromskiego w Trzciance, został nabyty na własność i mieściła się tam produkcja opakowań, tapicerstwo, stolarstwo i introligatorstwo.

Od roku 2018, do chwili obecnej, działalność prowadzona jest na ul. 27 stycznia 42/43 w Trzciance, w własnościowym budynku gdzie znajdują się biura administracji oraz zakład produkcji opakowań tekturowych.

W roku 2022 będziemy obchodzić swój jubileusz 45-lecia działalności.

 

WUSI Trzcianka

Certyfikaty jakości

Certyfikat ISOQAR
Certyfikat rzetelności Rzetelna Firma