Opakowania seria 03xx

Pudła teleskopowe

składają się z więcej niż jednej części i charakteryzuje je istnienie wieka i/lub spodu, które zachodzą teleskopowo na siebie.