Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

W dniu 6 czerwca 2022 roku, odbyło się zebranie członków Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Trzciance. Zebranie odbyło się w Hotelu „Nowy Ajaks” w Trzciance. Przedstawiono na nim sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2021 oraz kierunki dalszego rozwoju Spółdzielni na rok 2022. Na zebraniu udzielono również absolutorium dla członków Zarządu w Spółdzielni w składzie : Piotr Forszpaniak – Prezes, Bożena Boch – Głowna Księgowa, Barbara Strohschein – stanowisko ds. administracji.