Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

W dniu 11 czerwca 2021 roku, odbyło się zebranie członków Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Trzciance. Jak co roku zebranie to odbyło się w Hotelu „ Nowy Ajaks” w Trzciance. Przedstawiono na nim sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2020 oraz kierunki dalszego rozwoju Spółdzielni na rok 2021. Na zebraniu udzielono również Absolutorium dla Członków Zarządu w Spółdzielni w składzie : Piotr Forszpaniak – Prezes , Bożena Boch – Główna Księgowa , Barbara Strohschein – stanowisko ds. administracji. Na koniec spotkania Prezes wręczył pamiątkowe medale z okazji 100 rocznicy Spółdzielczości w Polsce.