Ochrona mienia

W chwili obecnej Spółdzielnia świadczy usługi ochrony mienia w oparciu o koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L-0314/00 wydaną w dniu 21 marca 2000 roku. Posiadamy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz własny fundusz asekuracyjny na wypłatę ewentualnych odszkodowań.

Spółdzielnia oferuje fizyczną ochronę obiektów w trybie:

Podejmujemy się ochrony:

Na życzenie zleceniodawcy, w przypadku zawarcia umowy świadczenia usług istnieje możliwość zatrudnienia pracowników zleceniodawcy zatrudnianych dotychczas w tym zakresie.

Zrównoważony rozwój

Iso
Numer certyfikatu: 5966
ISO 9001